spectrum1.jpg

Wat doen we

Spectrum Bewindvoering is een laagdrempelig bewindvoerderskantoor in Heino  wat werkt met een persoonlijke benadering. Communicatie is ons sterke punt. Bij ons bent u geen nummer. Wij blijven persoonlijk en betrokken. Wij werken in het  financiële belang van onze relaties en op basis van respect en ethiek. 

Wij behartigen de belangen van mensen die om wat voor reden dan ook, niet (meer) in staat zijn zelf hun financiële zaken goed te regelen. Spectrum Bewindvoering neemt dus deze zorgen en verantwoordelijkheden voor u, familie of hulpverlener, uit handen.

Spectrum Bewindvoering vindt kwaliteit, ethiek en betrouwbaarheid één van de basisprincipes van onze dienstverlening. Wij zijn dan ook aangesloten bij de branchevereniging BPBI en werken dan ook in het verlengde van de kwaliteitsverordening van de BPBI.

Daarnaast voldoen wij aan alle richtlijnen en voorwaarden conform het Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren, opgesteld door het Ministerie van Veiligheid en Justitie en in werking getreden per 1 april 2014.

Heeft u na het bekijken van onze website nog aanvullende vragen of wenst u een afspraak? Graag verwijzen wij u door naar ons contactformulier of bel ons gerust op 0572-700200.